Industrirengøring i Nordjylland

Ren-Produktion ApS har specialiseret sig i industrirengøring i Nordjylland. Vores erfaring ligger især indenfor rengøringsopgaver ved fødevarevirksomheder, som fiskeindustri, slagteri, frysehuse o.lign. Opgaver der ofte kræver særlige rengøringsmetoder og rengøringsudstyr.

Dokumentation

Industrirengøring kræver grundig dokumentation. Krav fra myndigheder, kunder og certificerende organer, som BRC og IFS, udfordrer til stadighed fødevarevirksomhederne, og dermed leverandøren af rengøring, til forbedret dokumentation og “egenkontrol” af den udførte rengøring.

Hvem udfører opgaven og hvornår? Og med hvilken rengøringskemi.

For at sikre fødevarevirksomhederne en overskuelig og udførlig dokumentation, har hver enkelt kunde adgang til Ren-Produktions intranet, der ud over rengøringsplaner og rengøringsinstrukser, også indeholder udførlig dokumentation over anvendte produkter, servicerapporter og meget andet.

Evaluering

For at sikre en høj standard i vores rengøringsarbejde, udfører vi månedlige tilsyn af vores indsats og udarbejder som minimum en skriftligt kvalitetsrapport hver måned. -Evt. med kombineret med uformelle opfølgningsmøder, hvor også værdier som adfærd og kommunikation drøftes. Det giver sikkerhed og tryghed for vores kunder.

Kvalitetsstyring & sikring

Vi yder en stor indsats for at sikre, at rengøringens kvalitet altid er tilfredsstillende. Fokus er på ledelse og uddannelsen af medarbejdere, procesoptimering samt en tæt dialog med vores industrikunder. For at opnå en yderligere styrkelse heraf, arbejder Ren-Produktion ApS målrettet, også med vore kunders input, mod en sikring af den fremtidige kvalitetsstyring.

Vi yder industrirengøring i hele Nordjylland, nær Hirtshals, Skagen, Frederikshavn og Aalborg. Kan vi hjælpe din virksomhed med effektiv industrirengøring er du altid velkommen til at kontakte os.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os